Dünya’da Askerlik Sistemi – AB ve NATO Ülkelerinde Askerlik Süreleri Ne Kadar?

Dünya’da Askerlik Sistemi – AB ve NATO Ülkelerinde Askerlik Süreleri Ne Kadar

Bütün ülkelerde uygulanan askerlik sistemleri başlıca iki ana grupta toplanabilmektedir. Bunlar, profesyonel askerlik sistemi ve zorunlu askerlik sistemi olarak isimlendirilmektedir. Profesyonel askerlik sistemi, silahlı kuvvetlerin tüm personelinin profesyonel olduğu bir sistemdir. Çalışan personel muvazzaf veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilmekte ve gerekli görülen kadro görevlerinde sivil personel de istihdam edilebilmektedir. Zorunlu askerlik sistemi, subay ve astsubayların muvazzaf veya … Read more

Askerlik Sisteminin Tarihçesi – Bedeli Nakdi, Bedeli Şahsi, Bedeli Hayvani, Bedeli Askeriye Ne Demektir?

Askerlik Sisteminin Tarihçesi – Bedeli Nakdi, Bedeli Şahsi, Bedeli Hayvani, Bedeli Askeriye Ne Demektir

Askerlik sistemini incelerken, geçmişte ve günümüzde uygulanan askerlik sisteminin irdelenmesi ve uygulamalardan sonuçlar çıkarılması yararlı olacaktır. Türkiye’de uygulanan askerlik sistemi, tarih içerisinde üç ana dönemde uygulanan farklı yöntemlerle karşımıza çıkmaktadır. Bunlar 1846 yılına kadar uygulanan devşirme ve pençik usulü, 1846 yılından 1886 yılına kadar uygulanan kur’a usulü ve 1886 yılından itibaren günümüze kadar uygulanan zorunlu … Read more

Genel olarak Asker ve Askerlik ne demektir? Asker kelimesinin Arapça karşılığı olan ESKR’nin her harfinin bir anlamı var?

Genel olarak Asker ve Askerlik ne demektir Asker kelimesinin Arapça karşılığı olan ESKR’nin her harfinin bir anlamı var

Askerlik, Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğüne göre “Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye” olarak tanımlanmıştır. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 2. maddesi “Askerlik” ve “Asker”in tanımını yapmaktadır. “Askerlik: Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Asker: Askerlik mükellefiyeti altına giren şahıslara (Erbaş ve erler) özel kanunlarla Silahlı Kuvvetlere intisabeden (katılan) ve resmi … Read more